0 produs(e)
0 produs(e) - $0.00

Serviciu clienti

Termenii si Conditiile Generale de Vanzare

• Articolul 1 - Scopul

Termenii si conditiile generale de vanzare, se vor aplica tuturor vanzarilor de bunuri si servicii oferite de Longboard SRL, prin intermediul magazinului virtual www.longboard.ro catre Cumparator si pot fi modificate numai cu acordul expres scris al ambelor parti. In acest TCGV, urmatorii termeni vor insemna: "Cumparator": persoana, firma, companie sau alta entitate juridica care emite o Comanda. "Vanzator": societate comerciala Longboard SRL, avand sediul social in Brasov, strada Molnar Janos nr. 5A, numar registru comertului J8/2043/2018, CUI RO26259948. "Bunuri si Servicii": produs, echipament, material si/sau parte a acestora sau serviciu, inclusiv documentele si serviciile mentionate in Comanda sau privitoare in alt mod la acestea care urmeaza a fi furnizate de catre Vanzator Cumparatorului. "Comanda": un document electronic ce intervine ca forma de comunicare intre Vanzator si Cumparator prin care Vanzatorul este de acord sa livreze Bunurile si Serviciile si Cumparatorul este de acord sa primeasca aceste Bunuri si Servicii si sa faca plata acestora. "Contract": o Comanda confirmata de catre Vanzator. "Drepturi de proprietate Intelectuala" (in cele ce urmeaza DPI): toate drepturile imateriale cum ar fi know-how, dreptul de autor si drepturi in natura de autor, drepturile de baza de date, drepturi de proiectare, drepturi de model, patente, marci inregistrate si inregistrari ale numelor de domenii pentru oricare din cele de mai sus. "Specificatii": toate specificatiile si/sau descrierile Bunurilor si Serviciilor asa cum sunt precizate in comanda.

• Articolul 2 - Documente Contractuale

Prin lansarea unei comenzi electronice sau telefonice pe site-urile anterior mentionate, Cumparatorul este de acord cu forma de comunicare (telefonic sau e-mail) prin care Vanzatorul isi deruleaza operatiunile. Comanda va fi compusa din urmatoarele documente, in ordinea importantei: 1) Comanda (impreuna cu mentiunile clare asupra datelor de livrare si facturare) si conditiile sale specifice 2) Specificatiile Cumparatorului (acolo unde este cazul) 3) TCGV Daca Vanzatorul confirma comanda, acest lucru va implica o acceptare completa a termenilor Comenzii. Acceptare comenzii de catre Vanzator se considera finalizata atunci cand exista o confirmare verbala (telefonica) sau electronica (e-mail) din partea Vanzatorului catre Cumparator, fara a necesita o confirmare de primire din partea acestuia. Vanzatorul nu considera in nici un moment o comanda neconfirmata ca avand valoarea unui Contract.

• Articolul 3 - Valabilitate

Prezentul Contract intra in vigoare la confirmarea Comenzii de catre Vanzator. Confirmarea se face telefonic sau electronic (e-mail). Termenii si conditiile generale de vanzare vor sta la baza Contractului astfel incheiat, in completarea acestora fiind Certificatul de Garantie emis de catre Vanzator sau un furnizor al acestuia.

• Articolul 4 - Extinderea Obligatiilor Vanzatorului

4.1 Vanzatorul isi va utiliza cunostintele sale profesionale si tehnice pentru a atinge rezultatul stipulat in Comanda si va livra Bunurile si Serviciile care indeplinesc cerintele, nevoile si specificatiile Cumparatorului; 4.2 Informatiile prezentate pe site-urile vanzatorului, au caracter informativ si pot fi modificate de catre Vanzator, fara o anuntare prealabila. De asemenea, din considerente legate de spatiu si coerenta structurii informatiei, descrierile produselor pot fi incomplete insa vanzatorul face eforturi de a prezenta informatiile cele mai relevante, pentru ca produsul sa fie utilizat in parametrii pentru care a fost achizitionat; 4.3 Comunicarea cu magazinul - se poate face prin interactiunea cu acesta, postarea opiniilor vizavi de produse sau comunicarea prin adresele mentionate la rubrica "contact". Vor fi excluse din site sau ignorate, pareri sau adresari ce contin injurii sau un limbaj neadecvat. Vanzatorul, are libertatea de a gestiona informatiile primate, fara a fi nevoit sa aduca justificari pentru aceasta.

• Articolul 5 - Cesionarea si Subcontractarea

Vanzatorul poate cesiona si/sau sucontracta o terta parte pentru servicii ce tin de onorarea comenzii , cu informarea Cumparatorului, nefiind necesar acordul acestuia. Vanzatorul va fi intotdeauna responsabil fata de Cumparator pentru toate obligatiile contractuale.

• Articolul 6 - Dreptul de Proprietate Intelectuala si Industriala (DPI)

Cumparatorul intelege dreptul de proprietate intelectuala si nu va dezvalui unei terte parti sau va face publice (pe internet sau media), nici una dintre informarile primite de la Vanzator. De asemenea, numele site-ului precum si insemnele grafice, sunt marci inregistrate in proprietatea Longboard SRL si nu pot fi preluate, copiate sau folosite, fara acordul scris al proprietarului.

• Articolul 7 - Confidentiabilitatea / Publicitate

Toate documentele si informatiile de orice natura furnizate de catre Cumparator Vanzatorului, incluzand fara a limita comanda, vor ramane in proprietatea Vanzatorului. Ele pot fi utilizate numai pentru executarea contractului si pot fi facute cunoscute numai cu consimtamantul scris la Vanzatorului si dupa obtinerea unui angajament de confidentiabilitate din partea celui care le primeste. Nici o declaratie publica, promovare, comunicat de presa sau orice alt mod de dezvaluire catre terte parti nu va fi facuta de Cumparator cu privire la comanda fara consimtamantul prealabil scris al Vanzatorului.

• Articolul 8 - Limitarea responsabilitatii in ce priveste produsele si serviciile oferite

Produsele si serviciile prezentate pe site-ul www.longboard.ro sunt oferite in aceeasi forma ca a producatorului si in limita stocului disponibil. Imaginile prezentate pe site au titlu exemplificator iar produsele livrate pot diferi uneori de imaginile prezentate (aspect, culoare, accesorii). In cazul afisarii unor preturi gresite, firma Longboard isi rezerva dreptul de a anula livrarea produselor respective si de a anunta clientul in cel mai scurt timp. Valoarea maxima a daunelor ce pot fi platite de catre Longboard in cazul nelivrarii sau a livrarii necorespunzatoare a produselor se ridica strict la valoarea sumei incasate de la client.

• Articolul 9 - Facturare / Plati

Pretul, modalitatea de plata si termenul de plata sunt specificate in Comanda. Vanzatorul va emite catre Cumparator o factura pentru Bunurile si Serviciile livrate, obligatia Cumparatorului fiind sa furnizeze toate informatiile necesare emiterii facturii conform cu legislatia in vigoare.
Toate preturile sunt exprimate in RON si contin TVA. 

• Articolul 10 - Riscuri si Responsabilitati

10.1 Livrare Vanzatorul se obliga sa expedieze Bunurile si Serviciile in sistem door-to-door catre Cumparator. 10.2 Transport - Ambalare In afara de cazul in care este agreat de Vanzator si Cumparator diferit, Vanzatorul se descarca de riscurile si responsabilitatile asociate cu Bunurile si Serviciile in momentul predarii acestora catre societatea de curierat intern cu care Vanzatorul colaboreaza sau catre reprezentantul Cumparatorului. Vanzatorul va asigura ambalarea corespunzatoare a Bunurilor si Serviciilor si va asigura transmiterea documentelor insotitoare. Vanzatorul va efectua livrare Bunurilor si Serviciile pe teritoriul Romaniei

• Articolul 11 - Acceptare

Acceptarea va fi facuta atunci cand Bunurile si Serviciile sunt conforme cu caracteristicile tehnice mentionate in Comanda. Vanzatorul are dreptul ca atunci cand considera ca actiunile Cumparatorului au fost cu rea intentie sa solicite daune interese catre Cumparator, in conditiile legislatiei.

• Articolul 12 - Marfuri Excedentare

Orice marfuri livrate in exces fata de cantitatea prevazuta in Comanda pot fi refuzate de catre Cumparator in termen de 7 zile calendaristice de la livrare.

• Articolul 13 - Garantii

Termenul de garantie al produselor este de 6 luni, se refera la defectele de fabricatie conform conditiilor oferite de catre producatorul original si se acorda in mod exclusiv doar cumparatorului initial. Garantia intra in vigoare la data achizitionarii produsului, se aplica clientului initial si nu este transferabila. Garantia este limitata in mod expres la repararea sau inlocuirea componentei in cauza. Nu intra sub incidenta garantiei: uzura normala aparuta in timp, asamblarea incorecta, procedurile defectuoase de efectuare a intretinerii, instalarea de componente sau accesorii cu alta destinatie decat cea originala sau cu grad scazut de compatibilitate, accidente, abuzuri, neglijenţe. Garantia se pierde daca produsul este folosit in alte scopuri decat cele recomandate sua este folosit necorespunzator. Pentru a putea beneficia de garantie, produsul trebuie insotit de factura fiscala.

• Articolul 14 - Transferul Proprietatii

Proprietatea asupra Bunurilor si Serviciilor va fi transferate la momentul efectuarii platii din partea Cumparatorului in locatia indicata in comanda (intelegand prin livrare - semnarea de primire a documentului de transport furnizat de curier sau semnarea de primire pe factura fiscala in cazul livrarilor efectuate de personalul Vanzatorului). In cazul livrarii prin curier, aceste nu este autorizat de catre Vanzator sa permita Cumparatorului deschiderea coletelor inainte de semnare de livrare, ci doar ulterior semnarii de livrare si achitarii eventualei contravalori a acestora. Vanzatorul nu poate fi facut responsabil de continutul coletelor expediate decat daca exista in document incheiat de catre Cumparator si reprezentantul curierului care a efectuat livrarea.

• Articolul 15 - Respectarea Legilor si Standardelor

Vanzatorul va respecta toate legile, reglementarile si ordonantele aplicabile la realizarile sale contractuale, inclusiv fara limitare la fabricarea, asamblarea, manipularea, transportul, depozitarea, ambalarea sau livrarea Bunurilor si Serviciilor si aplicabile la sanatate, securitate, mediu.

• Articolul 16 - Raspundere

Vanzatorul nu poate fi responsabil pentru daune de orice fel pe care Cumparatorul sau oricare terta parte o poate suferi ca rezultat al indeplinirii de catre Vanzator a oricarei din obligatiile sale conform Comenzii si pentru daune care rezulta din utilizarea Bunurilor si Serviciilor dupa livrare si in special pentru pierderea produselor. Vanzatorul va fi raspunzator in cazul in care sub-contractantii si/sau partenerii sai de orice fel implicati in executarea Comenzii nu indeplinesc oricare din obligatiile contractuale.

• Articolul 17 - Incalcare / Terminare

Daca vanzatorul nu executa obligatiile sale, inclusiv in perioada de garantie, Cumparatorul va notifica Vanzatorul asupra acestei neindepliniri. Un plan de actiune va fi validat intre Parti in termen de 3 zile de la notificare. Cumparatorul poate sa anuleze o Comanda prin e-mail, inainte ca aceasta sa fi fost livrata. In caz contrar, comanda va face obiectul returnarii bunurilor, mentionat pe site-urile Vanzatorului.

• Articolul 18 - Forta Majora

Nici una din parti nu va fi raspunzatoare pentru neexecutarea obligatiilor sale contractuale, daca o astfel de neexecutare este datorata unui eveniment de forta majora. Forta majora este evenimentul imprevizibil, in afara controlului partilor si care nu poate fi evitat.

• Articolul 19 - Legea Aplicabila / Juristictia

Prezentul contract este supus legii romane. Orice litigii nascute din interpretarea si executarea acestui contract se vor solutiona pe cale amiabila in termen de 30 de zile de la data sesizarii in scris a acesteia, iar in cazul in care nu se ajunge la un acord pe aceasta cale se va apela la instantele judecatoresti competente de la sediu Vanzatorului.

• Articolul 20 - Prevederi Diverse

Compania Longboard SRL nu va fi responsabila pentru eventualele erori aparute pe site-ul www.longboard.ro indiferent de natura lor (modificari, setari, actualizari). Totodata nu va raspunde pentru erorile aparute datorita utilizarii anumitor browsere pentru accesarea site-ului si nu va raspunde de continutul, calitatea sau natura site-urilor care pot fi accesate prin legatura cu site-ul www.longboard.ro.

• Articolul 21 - Condiţii de returnare a produselor comandate

Consumatorul are dreptul să notifice în scris comerciantului că renunţă la cumpărare, fără penalităţi şi fără invocarea unui motiv, în termen de 14 zile de la primirea produsului. În concluzie, clienţii www.longboard.ro pot returna produsele cumpărate, în ambalajul original, nefolosite, fără uzură, în termen de 14 zile de la primire fără penalităţi şi fără invocarea vreunui motiv. Returnarea produselor se va face pe cheltuiala clientului, folosind acelaşi serviciu de transport cu care s-a făcut expedierea. Longboard SRL va înlocui produsele returnate cu alte produse de aceeaşi valoare, alese de către client, în cel mult 30 de zile. Produsele înlocuite nu includ cheltuielile de transport, care vor fi suportate de către cumpărator. Returnarea banilor se realizează tot în termen de 30 de zile, iar cheltuielile aferente (transferul bancar sau curierul) vor fi suportate de către cumpărător.

MODALITATI DE PLATA

Puteti alege sa platiti la livrare, online cu card bancar sau prin transfer bancar. In functie de modalitatea preferata, veti primi instructiuni suplimentare, daca e cazul.

• Plata la livrare (Ramburs)

Produsele le veti achita odata cu livrarea acestora de catre reprezentantul Longboard sau cel al firmei de curierat. Bifarea aceastei optiuni nu implica alte costuri decat cele mentionate la sectiunea livrare.

• Plata online cu card bancar prin EuPlatesc (VISA, MAESTRO, MASTERCARD)

Daca ati ales metoda de plata " Online prin card bancar " este necesar sa completati un formular cu informatiile despre cardul dumneavoastra in pagina securizata a procesatorului de plati.

 - Platile cu carduri de credit/debit emise sub sigla Visa si MasterCard (Visa/Visa Electron si MasterCard/Maestro) se efectuaeaza prin intermediul sistemului "3-D Secure" elaborat de organizatiile care asigura tranzactiilor on-line acelasi nivel de securitate ca cele realizate la bancomat sau in mediul fizic, la comerciant. 

 - "3-D Secure" asigura in primul rand ca nici o informatie legata de cardul dumneavoastra nu este transferata sau stocata, la nici un moment de timp, pe serverele magazinului  sau pe serverele procesatorului de plati, aceste date fiind direct introduse in sistemele Visa si MasterCard.

Important de stiut! - Pentru platile prin card bancar nu este perceput nici un comision!

• Plata online in rate fara dobanda prin card de cumparaturi

Dupa ce veti introduce numarul de card in pagina procesatorului de plati, sistemul va detecta automat daca este un card eligibil pentru plata in rate, la una din bancile agreate de catre magazin si va afisa o lista de unde puteti alege numarul de rate dorit.

Prin card de credit emis de Banca Transilvania  (Programul STAR Card)
Acum e mai usor sa-ti cumperi tot ce iti doresti cu cardul STAR de la Banca Transilvania.
Ti-ai ales produsul dorit? Cu cardul STAR poti sa platesti in 12 RATE fara dobanda.Sunt incluse in programul STAR Card  cardurile de cumparaturi:  STAR Forte,  STAR Forte pentru Medici, STAR Gold, Visa Gold BT-Rotary, STAR Platinum, Visa Business Gold Credit Card, Visa Business Silver Credit Card, BT Flying Blue Classic si BT Flying Blue Premium.

Prin card de credit emis de BCR
E usor sa faci cumparaturi cand ai CARDUL BUN DE PLATA de la BCR! Ai RATE fara dobândă si bani inapoi!

Prin card de credit emis de Alpha Bank
Optiunea de plata in rate cu 0% dobanda prin cardul tau  de cumparaturi de la Alpha Bank (VISA CREDIT, VISA GOLD, COSMOTE MASTERCARD,  MASTERCARD CREDIT) 

• Plata prin transfer bancar

Puteti efectua plata prin transfer bancar (Ordin de Plata) direct in contul firmei. Toate detaliile necesare pentru a efectua plata le veti primi dupa finalizarea comenzii.

10% Cashback prin cardul bancar Radio Guerrilla

Automat si instant, pentru ca este foarte important: fara stelute sau punctulete, fara la sfarsit de luna, imediat dupa ce ai platit cu Cardul Bancar Radio Guerrilla, primesti inapoi pe card 10% din valoarea bunului sau serviciului achizitionat. Longboard.ro este Avanpost Radio Guerrilla.

Livrarea Produselor 

Orice comanda plasata pe www.longboard.ro beneficiaza de transport pe intreg teritoriul Romaniei, indiferent de modalitatea de plata aleasa, comanda minima este de 100 lei.

• Durata Livrarii

Estimarea noastra privind livrarea, se bazeaza pe cativa factori foarte importanti: intervalul orar la care a fost plasata comanda, disponibilitatea produselor comandate, interdependenta produselor comandate (ex: unul sau mai multe produse din aceeasi comanda, pot fi disponibile sau indisponibile) si distanta pana la adresa de destinatie.

• Derularea Comenzii:

• Lansarea comenzii (telefonic sau direct pe site) - dupa lansarea comenzii, veti primi un mesaj prin care va fi confirmata inregistrarea in sistem a comenzii dumneavoastra. Inainte de a lansa comanda, va rugam sa verificati disponibilitatea produsului, oferita pentru informare chiar in pagina de prezentare a acestuia. Informarile sunt: "din stoc", "cere info", "in curand" sau chiar "indisponibil" (pentru o perioada nedeterminata). In toate aceste situatii, Longboard SRL va depune toate eforturile pentru a va onora comanda, comunicandu-va cel mai scurt timp posibil; • Preluarea comenzilor se face in fiecare zi lucratoare, conform programului mentionat pe site. In mod exceptional, Longboard.ro poate prelua comenzi in zilele de sarbatoare sau in cazul extinderii programului de lucru, acesta fiind comunicat in pagina de contact . In cazul comenzilor plasate in afara programului de lucru, acestea vor fi preluate in urmatoarea sau in prima zi lucratoare; • Confirmarea comenzii - un reprezentant de vanzari Longboard, va intra in contact cu dumneavoastra si va va informa asupra disponibilitatii produsului; • Livrarea comenzii - produsul dumneavoastra va intra in procesul de livrare, imediat dupa confirmarea comenzii.

• Modalitati de livrare

Longboard SRL efectueaza livrari printr-o societate de curierat rapid. Preferinte legate de livrare - puteti alege locatia, la birou, acasa sau o alta adresa mentionata, fara nici un cost suplimentar. La primirea coletului, va rugam verificati integritatea ambalajului, precum si disponibilitatea facturii fiscale. Fara exceptie, acest document este inclus in buzunarul de plastic, aplicat pe coletul dumneavoastra.

• Livrarea produselor

Produsele sunt inmanate sigilate in ambalajul original al producatorului si sunt asigurate pe tot parcursul transportului pana la livrare. Pentru o protectie mai buna a produselor, Longboard SRL va expedia in unele cazuri produsele cu un ambalaj suplimentar.

• Costuri de Livrare

Factura emisa va contine taxa de transport mentionata, adaugata la valoarea totala a produselor. Costul de transport este de 25 RON (TVA inclus) dar poate creste in functie de destinatia de livrare. Pentru comenzi de peste 100 RON (TVA inclus) transportul este gratuit cu conditia ca destinatia de livrare sa nu fie mentionata ca localitate cu km extra de catre firma de curierat Fan Courier.

• Conditii Speciale

In durata de livrare pot interveni factori ce pot produce intarzieri, independent de vointa noastra sau a societatii de curierat cum ar fi: conditii meteorologice nefavorabile, accidente sau blocaje rutiere.

Program

Orele de lucru la care ne puteti contacta.

  • Luni - Vineri:   09.00 - 17.00
  • Sambata:        Inchis
  • Duminica:       Inchis

Informatii Contact

Nu ezitati sa ne contactati pentru orice informatie.

Importator si Distribuitor

Longboard.ro folosește cookies. Navigând în continuare, îți exprimi acordul pentru folosirea acestora. De aceea dorim să vă informăm despre Politica de Prelucrare a Datelor cu Caracter Personal. Afla mai multe aici.
X